танилцуулга

Рейкянесбюр бол Исландын өмнөд хойгт (Сюрурнес) захиргаа юм. Энэ нь Кефлавик, Нжарьдвик хотууд болон Хафнир тосгоноос бүрддэг. 1994 онд гурван хотын оршин суугчид нэг хот болгон нэгтгэхээр санал өгөхөд хотын захиргаа байгуулагдсан юм. Рейкянесбюр бол Исландын тав дахь том хотын захиргаа бөгөөд 18.920 иргэнтэй (2019).

  • ВАЛЮТ Исландын крона
  • LANGUAGE Исландын
  • АЙЛЧЛАЛАА ХАМГИЙН САЙХАН ЦАГ Ямар ч байсан