танилцуулга

Крайова нь Олтения хотын төвд Жиу голын зүүн эргийн ойролцоо байрладаг.

  • ВАЛЮТ Румын хэл
  • LANGUAGE Румын
  • АЙЛЧЛАЛАА ХАМГИЙН САЙХАН ЦАГ Ямар ч байсан