танилцуулга

Альбукеркийг ABQ гэж товчилсон нь АНУ-ын Нью Мексико муж дахь хамгийн олон хүн амтай, АНУ-ын хамгийн олон хүн амтай хот юм.

  • ВАЛЮТ Доллар
  • LANGUAGE English